PembrokeshireLLANWNDAStGwyndaf(explorechurches.org)14

Wales volunteer training

How can tourists and visitors benefit Welsh chapels and churches?
Sut all twristiaeth fod o fudd i gapeli ac eglwysi yng Nghymru?

Training and awareness days for all involved in historic places of worship in Wales.

Come and find out about how we can all help put Wales’ amazing churches, chapels and meeting houses on the tourist map; in this new project from the National Churches Trust - bringing visitors to our areas, helping them appreciate our heritage, supporting the local economy and spreading the word about your work, both in the community and further afield.

Topics covered will include: why faith buildings appeal to visitors, the benefits of getting involved, thinking about publicity, security, tips on welcoming visitors and how we can help you raise income by developing bookable experiences. Follow-up training days focusing on bookable experiences will be held in 2020.

This is a great opportunity to be part of a joined up tourism plan for Wales, led by the National Churches Trust in partnership with Visit Wales, Cadw, the Church in Wales, Addoldai Cymru, Friends of Friendless Churches and others.

Refreshments and lunch are provided and all those involved in historic places of worship in Wales are warmly welcomed.

Book your place by following the links to Eventbrite or email: caroline.welch@nationalchurchestrust.org
For queries contact Caroline on: 07734 392445


Cardiff

Friday 22nd November, 10am-3pm
Jane Hodge Hall, Cornerstone, Charles Street, Cardiff CF10 2GA
https://tinyurl.com/ESWWelcomeCardiff  


South Wales

Wednesday 27th November, 10am-3pm
Guildhall, Aberteifi, Ceredigion SA43 1JL
https://tinyurl.com/ESWWelcomeSouthWales


North Wales

Tuesday 3rd December, 10am-3pm
Coed-y-Brenin Visitor Centre, Dolgefeiliau, Dolgellau, Gwynedd LL40 2HZ
https://tinyurl.com/ESWWelcomeNorthWales

Dyddiau hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer pobl sy’n gysylltiedig ag addoldai yng Nghymru.

Dewch i ddarganfod sut y gallwn dynnu sylw at eglwysi, capeli ac addoldai Cymru, trwy ddenu ymwelwyr; eu cynorthwyo i werthfawrogi ein treftadaeth; cefnogi’r economi leol a phwysleisio ein gwaith y tu fewn i’r gymuned a thu hwnt.

Ymhlith y testunau a drafodir fydd: pam mae addoldai yn apelio at ymwelwyr? Y manteision o fod yn gysylltiedig â’r prosiect; cyhoeddusrwydd; diogelwch; sut i groesawu ymwelwyr, a sut y gallwn eich helpu i drefnu digwyddiadau arbennig. Cynhelir dyddiau hyfforddi ychwanegol yn canolbwyntio ar y digwyddiadau hyn, yn ystod 2020.

Dyma gyfle gwych i fod yn rhan o gynllun twristaidd arbennig ar gyfer Cymru. Trefnir y gweithgareddau gan y National Churches Trust, mewn cydweithrediad â Chroeso Cymru, Cadw, yr Eglwys yng Nghymru, Addoldai Cymru, Friends of Friendless Churches ac eraill.

Darperir lluniaeth a chinio ac estynnir croeso cynnes i bawb sydd yn gysylltiedig ag addoldai hanesyddol yng Nghymru.

I gofrestru, cysylltwch ag ‘Eventbrite’, new drwy ebost:
caroline.welch@nationalchurchestrust.org
Neu cysylltwch â Caroline ar: 07734 392445


Caerdydd

Dydd Gwener 22ain Tachwedd, 10am – 3pm
Jane Hodge Hall, Cornerstone, Charles Street, Caerdydd CF10 2GA
https://tinyurl.com/ESWWelcomeCardiff


De Cymru

Dydd Mercher 27ain Tachwedd, 10am – 3pm
Guildhall, Aberteifi, Ceredigion SA43 1JL
https://tinyurl.com/ESWWelcomeSouthWales


Gogledd Cymru

Dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr, 10am – 3pm
Canolfan Coed y Brenin, Dolgefeiliau, Dolgellau, Gwynedd LL40 2HZ
https://tinyurl.com/ESWWelcomeNorthWales

About Experiencing Sacred Wales

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig, ac fe’i rheolir gan Wasanaethau Treftadaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi mewn partneriaeth gyda Croeso Cymru, Addoldai Cymru, Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Nod Profi Cymru Sanctaidd yw denu ymwelwyr Prydeinig a rhyngwladol i ymweld â threftadaeth sanctaidd ryfeddol Cymru, yn enwedig y lleoliadau sydd ar hyd Ffordd Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy of effaith a denu mwy o ymwelwyr.


The project is supported by the National Churches Trust, the church buildings support charity, and managed by NCT Heritage Services Ltd in partnership with Visit Wales, the Church in Wales, Addoldai Cymru, Friends of Friendless Churches and the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.

Experiencing Sacred Wales aims to attract UK and international visitors to visit the wonderful sacred heritage of Wales, particularly those along the The Wales Way.

This project has received funding via the Tourism Product Innovation Fund (TPIF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund aims to encourage new innovative product ideas working in partnership which will have a greater impact and attract more visitors.

Help support ExploreChurches by becoming a Friend of the National Churches Trust