PembrokeshireLLANWNDAStGwyndaf(explorechurches.org)55

Profi Cymru Sanctaidd

Nod y prosiect hwn yw denu ymwelwyr o’r DU a thramor i gael blas ar dreftadaeth sanctaidd Cymru, gan ymweld yn benodol â’r lleoliadau sydd ar hyd ac yn ymyl Ffordd Cymru.

Byddwn yn creu platfform lle y bydd ymwelwyr yn gallu rhagarchebu teithiau i eglwysi, capeli a chadeirlannau Cymru, ac yna’n cael y cyfle i ddarganfod y dreftadaeth ehangach oddi fewn iddynt ac o’u hamgylch, yn cynnwys y byd natur, adeiladau a chymunedau.

Yn gweithio gyda phartneriaid, bydd y prosiect yn cyflawni nifer o ddeilliannau:

  • 200 o eglwysi / capeli newydd ar ExploreChurches, gwelliannau i’r cynnwys ar gyfer y rhan fwyaf o’r 500 safle am Gymru ar ExploreChurches, yn cynnwys fersiynau Cymraeg

  • Tudalen lanio ar gyfer Cymru, gyda’r cynnwys ar safleoedd ffydd Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg

  • 20 – 30 o brofiadau newydd ar ExploreChurches

  • Ffotograffiaeth, ffilm a deunydd podlediadau, wedi eu creu i fod yn gymorth i farchnata treftadaeth ffydd Cymru

  • Annog nod o 250 o wirfoddolwyr i fod yn rhan o’r prosiect trwy sesiynau hyfforddi a chymorth

  • Rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau neu linc arall rhwng ExploreChurches a Ffordd Cymru

  • Ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn targedu cynulleidfaoedd y DU a thramor, gyda’r nod o gael cynnydd o 50,000  yn nifer y bobl sy’n ymweld ag addoldai Cymru.


Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig, ac fe’i rheolir gan Wasanaethau Treftadaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi mewn partneriaeth gyda Croeso Cymru, Addoldai Cymru, Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Nod Profi Cymru Sanctaidd yw denu ymwelwyr Prydeinig a rhyngwladol i ymweld â threftadaeth sanctaidd ryfeddol Cymru, yn enwedig y lleoliadau sydd  ar hyd Ffordd Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy of effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Archwiliwch ein heglwysi

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio Cymru sanctaidd. Ewch i'n tudalen gysegredig Cymru.

FIND OUT MORE

Photography & films

We have been working Ioan Said Photography to create some stunning images and films of our churches, chapels and meeting houses.

It's been interesting, particularly with lockdown and then Covid19 restrictions but we are really excited to have started to receiving images. They are all available to churches and organisations in the project to use. You can find links to download them here.

AngleseyLLANBADRIGStPatrick(explorechurches.org)1


'When Denhams Digital was commissioned to produce a digital Christmas card by the Diocese of Bangor to announce their project to repair, fund and increase visitors to five ancient and beautiful churches, we were initially concerned that we would struggle to find enough good photographs. But the National Churches Trust’s Experience Sacred Wales project solved the problem. Finding, choosing and obtaining permissions couldn’t have been easier and everyone is thrilled with the result  We hope the digital card will inspire many more people to visit these extraordinary churches in 2021.'

Beth McHattie, Associate Director, Denhams Digital

 

Volunteer training

We have trained over 500 people, from churches and chapels across Wales, as part of this project.

If you're interested in our upcoming sessions, check out our EventBrite listings to discover the topics we are covering and book a place. We'd love to see you. 


We held volunteer training sessions across Wales in November and December 2019.

How can tourists and visitors benefit Welsh chapels and churches?


We held 4 free bite size workshops on Zoom in June 2020.

Welcoming visitors, sharing your stories, making publicity work, income from Experiences.


We held 4 free bite size workshops on Zoom in February 2021.

Open churches, social media, what's so great about churchyards and footfalls.

Ein partneriaid prosiect

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!