St Michael the Archangel

It is thought that the church originated no later than the 9th century, and possibly as early as the 7th century, although there is no mention of the church in the Domesday Book.

Hanes yr eglwys hon

The church is constructed in millstone grit, with roofs of lead, slate, and stone slate. Its plan consists of a four bay nave with a clerestory, north and south aisles, both with side chapels, a south porch, a north hearse house, a two bay chancel, and a west tower. Towards the top of the southeast tower are the carved coat of arms of Fountain’s Abbey.

Inside the church three of the piers of the arcades contain trefoil headed niches. In the north aisle are some box pews dating from the 17th and early 18th centuries. The baptistry contains a font dating from the 11th century. This is decorated with zigzag moulding, and is set on a 19th century base.

There is a ring of eight bells. The oldest of these were cast in 1602 and 1617 by William Oldfield of York, one was cast in 1785 by Robert Dalton, and fourth was by John Warner & Sons and is dated 1897.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Mynwent gyfareddol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caffi o fewn 500m
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

MartinCrampin
DenbighshireDERWENStMary(martincrampinPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Mair

Mae eglwys Derwen yn enwog yn bennaf am ei chroglen ganoloesol, a’i tho gafaelfachog bwaog, sydd hefyd yn deillio o’r cyfnod canoloesol diweddar.

FriendsOfFriendlessChurches
GwyneddLLANBEULANStPeulan(friendsoffriendlesschurchesPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Peulan

Mae Sant Peulan yn tarddu o’r Oesoedd Canol, a saif ar ei phen ei hun ar derfyn ei sarn werdd uchel. I’w chyrraedd, mae’n rhaid troi oddi ar yr heol sydd ag arwydd am Dothan.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!