St Mary the Virgin

St Mary's is built of the local, golden Ham stone, and has features from the 12th century to the 20th.

Hanes yr eglwys hon

There are two doors into the nave; the main one has over it a Norman tympanum with carvings that include birds in a tree, the Lamb of God, and a centaur firing a bow at a lion.

There are further interesting carvings on the outside of the church, including a serpent like dragon being slain, geometrical shapes and gargoyles.

The interior is full of interest, including the imposing Norman chancel arch with its three orders of billet, zig zag and lozenge shapes. The font is 12th century, while the pulpit and communion rails are from the 17th century. The very large reredos is 20th century.

Prif nodweddion

  • Pensaernïaeth ysblennydd
  • Celfi campus
  • Mynwent gyfareddol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Mynediad gwastad i'r prif fannau
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Parcio o fewn 250m
  • Toiledau hygyrch gerllaw
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr
  • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

©CrownCopyright2020
CityofCardiffCARDIFFBAYNorwegianChurch(©crowncopyright2020)3

Yr Eglwys Norwyaidd

Anaml iawn y gwelwch yng Nghymru eglwys sydd â chladin pren gwyn – ac mae gan yr Eglwys Norwyaidd stori unigryw i’w hadrodd, yn ogystal â chysylltiad ag un o hoff awduron plant y byd: Roald Dahl.

MarkHealey
CityofCardiffGRANGETOWNStPaul(markhealeyCC-BY-SA4.0)1

St Paul

Mae gwaith y pensaer John Coates Carter yn gyfrinach sydd wedi ei chadw’n ddiogel. Mae ei adeiladau’n ymgorffori y Mudiad Celfyddyd a Chrefft ar ddechrau’r ugeinfed ganrif – a dywedir bod eglwys St Paul ymhlith y gorau o’i eglwysi cynnar sydd wedi goroesi.

HamII
CityofCardiffPONTCANNAStCatherine(hamIICC-BY-SA4.0)1

Santes Catrin

Adeiladwyd yr eglwys hon yn 1883-6 gan y pensaer J Prichard. Ei fwriad gwreiddiol oedd adeiladu eglwys ar ffurf croes, ond daeth yn amlwg bod hyn yn rhy uchelgeisiol - ac adeiladwyd tair cilfach cyntaf corff yr eglwys yn unig.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!