St Mary Magdalene

The magnificent tower of St Mary Magdalene is a prominent feature of Taunton.

Hanes yr eglwys hon

Enter through the welcoming modern glass doors to appreciate the interior grandeur and enjoy refreshment at the cafe. St Mary Magdalene became the parish church of Taunton in 1308.

The 700th anniversary in 2008 saw the addition of the striking glass doors at the entrance with their engraved design by Tracey Shepherd.

The 163 foot tower was constructed under the guidance of Sir Giles Gilbert Scott in the mid 19th century. When the tower had been completed the donkey involved in the work was hauled to the top so that it could appreciate the view.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

©CrownCopyright2020
CityofCardiffCARDIFFBAYNorwegianChurch(©crowncopyright2020)3

Yr Eglwys Norwyaidd

Anaml iawn y gwelwch yng Nghymru eglwys sydd â chladin pren gwyn – ac mae gan yr Eglwys Norwyaidd stori unigryw i’w hadrodd, yn ogystal â chysylltiad ag un o hoff awduron plant y byd: Roald Dahl.

MarkHealey
CityofCardiffGRANGETOWNStPaul(markhealeyCC-BY-SA4.0)1

St Paul

Mae gwaith y pensaer John Coates Carter yn gyfrinach sydd wedi ei chadw’n ddiogel. Mae ei adeiladau’n ymgorffori y Mudiad Celfyddyd a Chrefft ar ddechrau’r ugeinfed ganrif – a dywedir bod eglwys St Paul ymhlith y gorau o’i eglwysi cynnar sydd wedi goroesi.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!