St John the Baptist

A very fine, tall tower helps this town church to hold its own among its more famous neighbours, Glastonbury Tor and the abbey ruins.

Hanes yr eglwys hon

Ancient Christianity and King Arthur are in Glastonbury's blood: this church stands on a Saxon site, though the first church on record dates from 1175.

A 'new' church is recorded in 1428/29, and the 'new' tower (still the second tallest in Somerset) followed after the original one began to shed its pinnacles in the 1460s. The roof, with its clerestory and angel busts, is a little later.

Pieces of medieval glass from the original east window are reused to good effect in the chancel, and St George's Chapel has an oak screen made from 15th century wooden fragments.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Mynwent gyfareddol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

©CrownCopyright2020
CityofCardiffCARDIFFBAYNorwegianChurch(©crowncopyright2020)3

Yr Eglwys Norwyaidd

Anaml iawn y gwelwch yng Nghymru eglwys sydd â chladin pren gwyn – ac mae gan yr Eglwys Norwyaidd stori unigryw i’w hadrodd, yn ogystal â chysylltiad ag un o hoff awduron plant y byd: Roald Dahl.

MarkHealey
CityofCardiffGRANGETOWNStPaul(markhealeyCC-BY-SA4.0)1

St Paul

Mae gwaith y pensaer John Coates Carter yn gyfrinach sydd wedi ei chadw’n ddiogel. Mae ei adeiladau’n ymgorffori y Mudiad Celfyddyd a Chrefft ar ddechrau’r ugeinfed ganrif – a dywedir bod eglwys St Paul ymhlith y gorau o’i eglwysi cynnar sydd wedi goroesi.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!