St Mary Magdalene

The tower alone is reason enough to visit this church, a distinctive landmark high in the Mendips.

Hanes yr eglwys hon

It is one of the tallest Somerset towers and one of the finest, and its date of 1541 also makes it one of the last to be built before the Reformation.

The church to which it was added is much older, there is Norman work in the north door and in the east wall of the nave and chancel arch.

People in trouble could use the 'frith stool' or sanctuary seat, built into the wall under a window on the north side of the chancel. It entitled them to claim the protection of the church.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Celfi campus
 • Mynwent gyfareddol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

RayEdgar
MonmouthshireLLANGEVIEWStDavid(rayedgarPERMISSIONBYEMAIL)1

Dewi Sant

Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae’r rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrîn a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

AlexRamsey
MonmouthshireLLANGWMUCHAFStJerome(alexramsayPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Jerome

Rhwng 1655 a 1659, roedd y diwinydd a’r Piwritan arloesol, y Parchedig Walter Cradock, yn Rheithor yr eglwys hon, y pregethwr a draddododd y bregeth yn y Senedd i ddathlu cwymp pencadlys Siarl I yn Rhydychen yn 1646.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!