St Aelhaiarn

St Aelhaiarn (also spelled Aelhaearn) was a 6th century saint, and as with many of the early Welsh saints, he was a member of the aristocracy, the son of one of the Welsh princes.

Hanes yr eglwys hon

The earliest parts of the church here today date from the 14th century, including the core of the tower. The handsome south porch is 15th century.

When the 16th century clerestory was inserted the ceilings were renewed and raised. These are among the finest features of the church, with snowflake like painted wooden bosses between the ribs.

The church was thoroughly restored by architect GE Street in 1879. Many of the furnishings which give the church its character today were designed by Street: the screens, pulpit, reredos, and more besides. A model in the church shows what the church looked like before Street's work began.

Prif nodweddion

  • Pensaernïaeth ysblennydd
  • Celfi campus
  • Mynwent gyfareddol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Safle bws o fewn 100m
  • Mynediad gwastad i'r prif fannau
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
  • Wifi

Other nearby churches

Llywelyn2000
DenbighshireLLANTYSILIOStTysilio(llywelyn2000CC-BY-SA3.0)1

St Tysilio

Saif eglwys St Tysilio mewn Ardal Gadwraeth, yn edrych dros yr Afon Dyfrdwy, yn ymyl Dyfrbont Pontcysyllte, un o Safleoedd Treftadaeth y Byd. Wrth ymweld â’r lle, cewch eich ysgubo nôl tua phum can mlynedd.

PowysMALLWYDStTydecho(explorechurches.org)18

Sant Tydecho

Eglwys a sefydlwyd gan Sant Tydecho yn y 6g ar ôl iddo ddod i'r ardal o Gernyw.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!