St John the Baptist

East Markham';s grand Perpendicular church has a fittingly imposing site on a ridge overlooking the Trent valley to the east.

Hanes yr eglwys hon

The building rises in three stages, with battlements on each: the aisles at the lower level, then a splendid large windowed Perpendicular clerestory and rising again to the fine tower, complete with decorative detailing such as pinnacles and gargoyles.

The interior is spacious, airy and full of light. The glass in the east window, is fine early work by Sir Ninian Comper with beautiful detailing in the clothing and ecclesiastical regalia. The figures are the Virgin and Child flanked by four saints.

The church is known for its outstanding 15th century brass to Dame Millicent Meryng. Her second husband was Sir John Markham, a former lord of the manor and benefactor of the church. His tomb is in the chancel.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Mynwent gyfareddol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

JeffBuck
ClwydROSSETTChristChurch(jeffbuckCC-BY-SA2.0)1

Eglwys Crist

Adeiladwyd yr eglwys gyntaf ar y safle hwn yn 1841, ond fe’i difrodwyd yn ddifrifol gan dân. Yn ôl yr hanes, ym mis Mai 1891, cynhaliodd y Ficer ‘briodas yn yr adfeilion’.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!