St Saeran

A hidden sanctuary of tranquillity steeped in centuries of prayer in Dyffryn Clwyd.

Hanes yr eglwys hon

A medieval church which sits on a 6th century foundation nestled away in the Vale of Clwyd. Surrounded by trees and bird song the silence is enfolding as you soak in the atmosphere which sings across the sea of centuries.

From centuries old graffiti inscribed upon the door to the magnificently preserved medieval wall painting of St Christopher, the stained glass of the Lady Chapel to the plain glass above the High Altar a replacement for that which was smashed at the reformation, our history can be read as you journey around this church.

St Saeran’s has stood throughout our long history and is still here today offering an open sanctuary to any who wish to come.


Enjoy a virtual tour here:

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Awyrgylch swynol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Maes parcio wrth yr eglwys
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr

Other nearby churches

Meirion
DenbighshireDERWENStMary(meirionCC-BY-SA2.0)1

Sant Mair

Mae eglwys Derwen yn enwog yn bennaf am ei chroglen ganoloesol, a’i tho gafaelfachog bwaog, sydd hefyd yn deillio o’r cyfnod canoloesol diweddar.

Llywelyn2000
DenbighshireLLANTYSILIOStTysilio(llywelyn2000CC-BY-SA3.0)1

St Tysilio

Saif eglwys St Tysilio mewn Ardal Gadwraeth, yn edrych dros yr Afon Dyfrdwy, yn ymyl Dyfrbont Pontcysyllte, un o Safleoedd Treftadaeth y Byd. Wrth ymweld â’r lle, cewch eich ysgubo nôl tua phum can mlynedd.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!