St Non Chapel

Reputed birthplace of Wales’s patron saint in uplifting location.

Hanes yr eglwys hon

Though all that remains of St Non’s Chapel is a few crumbling walls of uncertain date, it is nevertheless a significant holy and cultural site. Its location, on the edge of Wales along one of the most stunning stretches of the Pembrokeshire Coast National Park, adds to the chapel’s spiritual charge. Said to be the 6th century birthplace of the patron saint of Wales, St David, it is named after his mother, and remains a place of pilgrimage to this day.

The small, rectangular chapel may be plain and simple, but its setting overlooking rocky St Non’s Bay is breathtaking. On the path leading up to the chapel you’ll pass a holy well believed to possess curative powers, another popular stop for visiting pilgrims.

Prif nodweddion

  • Pensaernïaeth ysblennydd
  • Awyrgylch swynol
  • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
  • Treftadaeth genedlaethol yma
  • Cysylltiadau enwog

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Grisiau i gael mynediad i'r eglwys neu'r fynwent
  • Maes parcio wrth yr eglwys
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr
  • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

©CrownCopyright2020
PembrokeshireSTDAVIDSStDavidsCathedral(©crowncopyright2020)1

Cadeirlan Tyddewi

Mae cadeirlan Tyddewi yn lle cysegredig, addoldy a chyrchfan pererinion a saif ar fraich o dir godidog yn Sir Benfro, ar lan Môr yr Iwerydd. Fe’i codwyd ar safle mynachlog a sefydlwyd yn y chweched ganrif gan Dewi Sant, Nawddsant Cymru.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!