St Michael & All Angels

From Norman times onwards St Michael's was Herefordshire's biggest and most important church.

Hanes yr eglwys hon

The church as seen today has elements from the three great periods of English church architecture: Early English, Decorated and Perpendicular from the 13th and 14th centuries, and some from the 15th century.

There is also original Norman work, as can be seen in the west door and in some of the piers and arcades of the nave and chancel.

The unusual detached bell tower (there are only seven in Herefordshire) dates from the 13th century, with its upper stage and spire being added in 1733.

Things of special interest to look out for inside the church include the circular 'porthole' windows high up in the walls of the chancel. They serve no function now, but they once allowed light into the whole length of the church before higher aisles and chapels were built onto the church, making them redundant.

St Michael's has many notable monuments, ranging in date from the 13th century (a priest in vestments), to 1851 (a child named John Hamilton, made by Mary and Thomas Thornycroft).

Prif nodweddion

  • Pensaernïaeth ysblennydd
  • Cofebau godidog
  • Celfi campus

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Mynediad gwastad i'r prif fannau
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Parcio o fewn 250m
  • Toiledau hygyrch gerllaw
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr
  • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

©CrownCopyright2020
PowysPATRICIOStIssui(©crowncopyright2020)1

Sant Isw

Cyrhaeddir yr eglwys hon trwy deithio naill ai ar hyd lonydd troellog sy’n gyforiog o flodau, neu ar hyd llwybr troed. Wrth gyrraedd, fe welwch yr eglwys ganoloesol hon yn sefyll ar lethrau’r Grwyne Fawr, yn edrych heibio cwm bychan at lethrau Mynydd Pen-y-Fâl yr ochr draw.

DavidSkinner
PowysCAPELYFFINStMaryVirgin(davidskinnerCC-BY-2.0)1

Eglwys y Forwyn Fair

Lleolir eglwys Sant Mair, Capel y Ffin yn nyffryn cudd yr afon Honddu, gyda’r Mynyddoedd Du i’r gorllewin iddi a Chlawdd Offa i’r dwyrain. Mae’n fan lle mae celfyddyd a thirwedd yn ymdoddi i’w gilydd – ac nid yw’n syndod felly iddi ddenu arlunwyr a beirdd am ganrifoedd.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!