St Andrew

St Andrew’s has gained international fame when it was chosen by Hornby, the model train makers, to be the church for their model village of Skeldale.

Hanes yr eglwys hon

St Andrew’s is a small greenstone church of late Saxon and early Norman origin and consists of a chancel, nave, vestry, west porch and a bell cote containing one bell.

Worship has taken place in this beautiful and peaceful location for over 1000 years in a welcoming community, and the mission work reaches as far as Wiyiemerirrie in Kenya with its latest orphanage project.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hafan bywyd gwyllt

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Maes parcio wrth yr eglwys
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

JeffBuck
ClwydROSSETTChristChurch(jeffbuckCC-BY-SA2.0)1

Eglwys Crist

Adeiladwyd yr eglwys gyntaf ar y safle hwn yn 1841, ond fe’i difrodwyd yn ddifrifol gan dân. Yn ôl yr hanes, ym mis Mai 1891, cynhaliodd y Ficer ‘briodas yn yr adfeilion’.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!