St Mark

Built in 1853 is currently housing three exhibitions; the Inclesmoor Embroidery Map, the forgotten village of Amcotts at Flixborough and the award winning Amcotts Butterfly Garden.

Hanes yr eglwys hon

The renovation of St Mark's has been taking place over the last 5 years due to the hard work of the St Marks Community Group. A very original way to heat and light the church has been developed and most describe the building as a lovely little church.

Attractive stained glass windows now adorn the chancel and west window after damage from Flixborough some 45 years ago.

We have an award winning Butterfly Garden in the churchyard created by the children of the village and the village itself won Best Kept Small Village in 2018.

Prif nodweddion

  • Awyrgylch swynol
  • Mynwent gyfareddol
  • Hafan bywyd gwyllt

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Grisiau i gael mynediad i'r eglwys neu'r fynwent
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr

Other nearby churches

JeffBuck
ClwydROSSETTChristChurch(jeffbuckCC-BY-SA2.0)1

Eglwys Crist

Adeiladwyd yr eglwys gyntaf ar y safle hwn yn 1841, ond fe’i difrodwyd yn ddifrifol gan dân. Yn ôl yr hanes, ym mis Mai 1891, cynhaliodd y Ficer ‘briodas yn yr adfeilion’.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!