St Clydog

This is a quintessential Borders church, built of red sandstone with a sturdy, castle like tower, and in a very rural setting. Its nave is Norman, the chancel a little later, and the tower later still.

Hanes yr eglwys hon

It is lucky for us that the church is so remote, for it was never 'restored' and so has preserved its 17th century box pews, pulpit, stalls, communion table, and very rare housel bench.

This is where the parishioners sat while waiting to receive communion. There is much more to see and enjoy in this special church.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

AlexRamsey
PowysLLANELIEUStEllyw(alexramsayPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Ellyw

Mae’r eglwys anghysbell hon yn sefyll yng nghanol mynwent helaeth, hynafol yn nyfnderoedd y Mynyddoedd Du, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

FriendsOfFriendlessChurches
MonmouthshireLLANFAIRKILGEDDINStMary(friendsoffriendlesschurchesPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Mair

Ailadeiladwyd St Mair yn 1875-6 gan y pensaer John Dando Sedding. Ailddefnyddiodd Sedding rywfaint o gerrig yr adeilad gwreiddiol yn ofalus a chelfydd, ac ychwanegodd furluniau sgraffito addurniadol a choeth.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!