Thornton le Beans Church

Thornton church was medieval in origin but was largely rebuilt in 1770 and it is telling to see the Classical detail on the main south door surround.

Hanes yr eglwys hon

The Victorians also left their mark, renewing much of the tracery and adding 'Enter into His Courts with Praise' over the chancel arch. The roof is from the 19th century too as is the plain font, which supposedly was the gift of Dr Edward Pusey, one of the great figures in the Oxford Movement.

Good old Victorian ingenuity arranged for the flue for the stove at the west end to exit through the bellcote. The bell is dated 1693 but there is no date that we can detect on the external squared off sundial.

The building seems to have always been a chapel of ease rather than a full parish church but it was favoured as the final resting place for the good farming folk of the area who created a 'funeral walk' along which they brought their dead from North Otterington for burial at Thornton.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma
 • Cysylltiadau enwog

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Grisiau i gael mynediad i'r eglwys neu'r fynwent
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Caffi o fewn 500m
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr

Other nearby churches

MartinCrampin
DenbighshireDERWENStMary(martincrampinPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Mair

Mae eglwys Derwen yn enwog yn bennaf am ei chroglen ganoloesol, a’i tho gafaelfachog bwaog, sydd hefyd yn deillio o’r cyfnod canoloesol diweddar.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!