Tapton Hill Congregational Church

Tapton is the oldest church in Crosspool, originally worshipping in a 'Tin Chapel' from 1854 until the existing building was erected in 1913.

Hanes yr eglwys hon

When dismantled the original tin chapel was taken to Hubbarts Bridge in Lincolnshire where it is now a residential premises.

The Press report from 1913 refers to the church and nearby school being built to meet the needs of one of the most progressive districts in Sheffield.

Tapton is an independent church run by the members through a monthly church meeting and anyone from 1913 would recognise the church although it has been sympathetically improved over the years.

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Safle bws o fewn 100m
  • Mynediad gwastad drwyddo draw
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr

Other nearby churches

JeffBuck
ClwydROSSETTChristChurch(jeffbuckCC-BY-SA2.0)1

Eglwys Crist

Adeiladwyd yr eglwys gyntaf ar y safle hwn yn 1841, ond fe’i difrodwyd yn ddifrifol gan dân. Yn ôl yr hanes, ym mis Mai 1891, cynhaliodd y Ficer ‘briodas yn yr adfeilion’.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!