Cardiff Metropolitan Cathedral

The Metropolitan Cathedral is in the heart of Cardiff City Centre, offering a place of worship to people who both visit and work in the capital.

Hanes yr eglwys hon

St Davids is the Roman Catholic Cathedral for Cardiff. Originally opened in 1888, the church suffered heavy bomb damage in 1941 during World War II and was rebuilt in the 1950s, reopening in 1959.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Gorsaf drenau o fewn 250m
 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
 • Toiledau anhygyrch yn yr eglwys
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caffi yn yr eglwys
 • Caffi o fewn 500m
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic
 • Siop eglwys neu gofroddion

Other nearby churches

RayEdgar
MonmouthshireLLANGEVIEWStDavid(rayedgarPERMISSIONBYEMAIL)1

Dewi Sant

Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae’r rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrîn a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!