Cardiff Metropolitan Cathedral

The Metropolitan Cathedral is in the heart of Cardiff City Centre, offering a place of worship to people who both visit and work in the capital.

Hanes yr eglwys hon

St Davids is the Roman Catholic Cathedral for Cardiff. Originally opened in 1888, the church suffered heavy bomb damage in 1941 during World War II and was rebuilt in the 1950s, reopening in 1959.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Gorsaf drenau o fewn 250m
 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
 • Toiledau anhygyrch yn yr eglwys
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caffi yn yr eglwys
 • Caffi o fewn 500m
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic
 • Siop eglwys neu gofroddion

Other nearby churches

HamII
CityofCardiffPONTCANNAStCatherine(hamIICC-BY-SA4.0)1

Santes Catrin

Adeiladwyd yr eglwys hon yn 1883-6 gan y pensaer J Prichard. Ei fwriad gwreiddiol oedd adeiladu eglwys ar ffurf croes, ond daeth yn amlwg bod hyn yn rhy uchelgeisiol - ac adeiladwyd tair cilfach cyntaf corff yr eglwys yn unig.

MarkHealey
CityofCardiffGRANGETOWNStPaul(markhealeyCC-BY-SA4.0)1

St Paul

Mae gwaith y pensaer John Coates Carter yn gyfrinach sydd wedi ei chadw’n ddiogel. Mae ei adeiladau’n ymgorffori y Mudiad Celfyddyd a Chrefft ar ddechrau’r ugeinfed ganrif – a dywedir bod eglwys St Paul ymhlith y gorau o’i eglwysi cynnar sydd wedi goroesi.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!