St Thomas a Becket

A 15th century Grade I town church set back from the city streets.

Hanes yr eglwys hon

It has a lovely timber roof with demi figures of angels. The most notable feature is the 'doom' painting over the chancel arch showing the Last Judgement.

Prif nodweddion

 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
 • Caffi o fewn 500m
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr

Other nearby churches

PhilipPankhurst
MonmouthshireLLANGWMUCHAFStJerome(philippankhurstCC-BY-SA2.0)1

Sant Jerome

Rhwng 1655 a 1659, roedd y diwinydd a’r Piwritan arloesol, y Parchedig Walter Cradock, yn Rheithor yr eglwys hon, y pregethwr a draddododd y bregeth yn y Senedd i ddathlu cwymp pencadlys Siarl I yn Rhydychen yn 1646.

PhilipHalling
MonmouthshireLLANGEVIEWStDavid(philiphallingCC-BY-SA2.0)1

Dewi Sant

Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae’r rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrîn a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!