St Andrew

The present church was built in 1857 to 58 and only a single buttress and short stretch of wall are left from its medieval predecessor (some fifty or so yards to the southwest).

Hanes yr eglwys hon

The archway over the entrance to the porch came from the old church. It is decorated in the style known as saw tooth chevron, a feature of the Romanesque architecture of the period 1000 to 1200. The late medieval octagonal font. and a number of memorials were also moved from the old church, the oldest of these being a brass of 1530.

There are twenty panels of medieval stained glass incorporated into the west window of St Andrews. These were removed from Salisbury Cathedral about 1790 as part of a programme to make the cathedral lighter, and thrown away. They were recovered by Canon Stanley Baker after a dogged search spread over several years. He gave the glass to Laverstock in 1939 after the Cathedral declined to take it back. Canon Baker also gave the church some carved oak, perhaps of late medieval Welsh craftsmanship, to form part of the chancel screen. Additionally, he was probably the source of the gold and white glass, perhaps 16th century Flemish work, in the south chapel.

Prif nodweddion

 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Caffi o fewn 500m
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr

Other nearby churches

PhilipPankhurst
MonmouthshireLLANGWMUCHAFStJerome(philippankhurstCC-BY-SA2.0)1

Sant Jerome

Rhwng 1655 a 1659, roedd y diwinydd a’r Piwritan arloesol, y Parchedig Walter Cradock, yn Rheithor yr eglwys hon, y pregethwr a draddododd y bregeth yn y Senedd i ddathlu cwymp pencadlys Siarl I yn Rhydychen yn 1646.

PhilipHalling
MonmouthshireLLANGEVIEWStDavid(philiphallingCC-BY-SA2.0)1

Dewi Sant

Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae’r rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrîn a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!