St Edmund, King & Martyr

On a site of Christian worship for over a thousand years, the present building (1724) was rebuilt after an altercation in 1646 between the King's men and the Parliamentarians.

Hanes yr eglwys hon

Palladian style of 1724.

During research we have found an old roof lone which proves that the church was not fully demolished, and also medieval stonework in the tower. Inside alterations during Victorian era have changed the layout several times.

Some stained glass windows.

Church tours for groups by appointment.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Grisiau i gael mynediad i'r eglwys neu'r fynwent
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau anhygyrch yn yr eglwys
 • Toiledau hygyrch gerllaw

Other nearby churches

AlexRamsey
PowysLLANELIEUStEllyw(alexramsayPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Ellyw

Mae’r eglwys anghysbell hon yn sefyll yng nghanol mynwent helaeth, hynafol yn nyfnderoedd y Mynyddoedd Du, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

FriendsOfFriendlessChurches
MonmouthshireLLANFAIRKILGEDDINStMary(friendsoffriendlesschurchesPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Mair

Ailadeiladwyd St Mair yn 1875-6 gan y pensaer John Dando Sedding. Ailddefnyddiodd Sedding rywfaint o gerrig yr adeilad gwreiddiol yn ofalus a chelfydd, ac ychwanegodd furluniau sgraffito addurniadol a choeth.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!