St Peter & St Paul

For centuries this was an estate church to a succession of families; the Burnabys, Clerkes, and then the Henley/Eden family who successively owned the Watford Estate and Manor here.

Hanes yr eglwys hon

Today much of the local land and buildings are still in Eden family ownership. All that survives of the 16/17th mansion is a pair of stranded gate piers on the road that leads to the church into the motorway valley.

The restoration of the church in the mid 19th century brought with it the handsome low box pews and the stained glass in the chancel by Heaton, Butler and Bayne. Here you will also find wall monuments to both the Clerke and Eadon families.

Prif nodweddion

  • Pensaernïaeth ysblennydd
  • Celfi campus

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Mynediad gwastad i'r prif fannau
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Parcio o fewn 250m
  • Toiledau hygyrch gerllaw
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr
  • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

JohnSalmon
GreaterLondonCITYOFLONDONNederlandseKerk(johnsalmonCC-BY-SA2.0)1

Nederlandse Kerk

The Dutch Church is a reformed church on the site of the 13th century Augustinian friary, the original building granted to Protestant refugees for their church services in 1550 was destroyed during the London Blitz.

PhilipPankhurst
MonmouthshireLLANGWMUCHAFStJerome(philippankhurstCC-BY-SA2.0)1

Sant Jerome

Rhwng 1655 a 1659, roedd y diwinydd a’r Piwritan arloesol, y Parchedig Walter Cradock, yn Rheithor yr eglwys hon, y pregethwr a draddododd y bregeth yn y Senedd i ddathlu cwymp pencadlys Siarl I yn Rhydychen yn 1646.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!