West Orchard URC

West Orchard URC is located in the suburb of Styvechale to the south of Coventry city centre.

Hanes yr eglwys hon

Originally built in Coventry city centre in 1776, West Orchard 'chapel' as it was then known was destroyed during the blitz of 1940/41, but rebuilt and consecrated on its present site in a southern suburb of the city on 16th October 1947. Today a ‘blue national heritage plaque’ marks the original church site in the West Orchards shopping mall in the city centre.

It is a relatively new building and has interesting small stained glass panels depicting the trades historically followed in the city.

Its main architectural interest comes from small stained glass panels which depict some of the historic trades in Coventry such as making cycles and book binding.

Prif nodweddion

  • Gwydr lliw gwefreiddiol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Safle bws o fewn 100m
  • Mynediad gwastad i'r prif fannau
  • Maes parcio wrth yr eglwys
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
  • Wifi

Other nearby churches

AlexRamsey
MonmouthshireLLANGWMUCHAFStJerome(alexramsayPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Jerome

Rhwng 1655 a 1659, roedd y diwinydd a’r Piwritan arloesol, y Parchedig Walter Cradock, yn Rheithor yr eglwys hon, y pregethwr a draddododd y bregeth yn y Senedd i ddathlu cwymp pencadlys Siarl I yn Rhydychen yn 1646.

FriendsOfFriendlessChurches
MonmouthshireLLANFAIRKILGEDDINStMary(friendsoffriendlesschurchesPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Mair

Ailadeiladwyd St Mair yn 1875-6 gan y pensaer John Dando Sedding. Ailddefnyddiodd Sedding rywfaint o gerrig yr adeilad gwreiddiol yn ofalus a chelfydd, ac ychwanegodd furluniau sgraffito addurniadol a choeth.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!