St Oswald, St Cuthbert & King Alfwald

A little church with a long name, the walls are made of reused Roman stones, we are only a mile or so south of the wall.

Hanes yr eglwys hon

The church was almost ruined by the 16th century. Cuthbert Carnaby of Halton, whose father had become rich in the service of Henry VIII, gave the church its present windows and south door. The wooden roof was added in 1706, a neat battlemented parapet was built and the bell turret added.

Outside the church there is a Roman altar, which probably came originally from the nearby Hadrian's Wall fort of Onnvm. Close to the west wall of the church is the topiary yew 'pig'.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Celfi campus
 • Mynwent gyfareddol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

DavidDixon
ClwydRHOSONSEAStTrillo(daviddixonCC-BY-SA2.0)1

St Trillo

Mae’r adeilad syml, to carreg, bach iawn hwn, yn wyth troedfedd o uchder ac un droedfedd ar ddeg o hyd; mae ei waliau o drwch dwy droedfedd ac o dan ei allor, mae ffynnon sanctaidd St Trillo.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!