Hawkshead Chapel

One of the oldest Methodist Churches in the world and possibly one of the most unique buildings.

Hanes yr eglwys hon

Converted from a 15th century cottage in 1862, a small group of local Christians worshipped at 'Union Chapel'. The benefactor was Mrs Satterthwaite. In 1926 the chapel was passed to the Wesleyan Methodist Conference. It still looks much as it did then and the American harmonium, over 100 years old, is still played.

Tucked away in a corner of the main square it has been a place of worship since 1862. It is a 15th century cottage which was given to the non-conformists in the area by a Mrs Satterthwaite and left to the Methodist Church after her husband’s death, making it the oldest building used for Methodist worship in the world. It remains very much as it was in the early 1900s.

Small and compact inside, with a small gallery to the west. The Smith American Organ Co ‘Connoisseur’ reed organ, built in Boston probably in the 1880s

It is open every day for prayer and quiet meditation.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

DavidDixon
ClwydRHOSONSEAStTrillo(daviddixonCC-BY-SA2.0)1

St Trillo

Mae’r adeilad syml, to carreg, bach iawn hwn, yn wyth troedfedd o uchder ac un droedfedd ar ddeg o hyd; mae ei waliau o drwch dwy droedfedd ac o dan ei allor, mae ffynnon sanctaidd St Trillo.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!