Furness Abbey

The impressive remains of an abbey founded in 1123 by Stephen, later King of England, including much of the east end and west tower of the church, the ornately decorated chapter house and the cloister buildings.

Hanes yr eglwys hon

Now a ruin, Furness Abbey was once the second most powerful Cistercian monastery in Britain, after Fountains Abbey in Yorkshire. The Abbey is mentioned in William Wordsworth's poem The Prelude, and J M W Turner made a number of etchings of the Abbey. The site is reputedly haunted, and it is believed there is a tunnel running underneath the Abbey linking it to Piel Castle and Dalton Castle. 

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Awyrgylch swynol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

DavidDixon
ClwydRHOSONSEAStTrillo(daviddixonCC-BY-SA2.0)1

St Trillo

Mae’r adeilad syml, to carreg, bach iawn hwn, yn wyth troedfedd o uchder ac un droedfedd ar ddeg o hyd; mae ei waliau o drwch dwy droedfedd ac o dan ei allor, mae ffynnon sanctaidd St Trillo.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!