St Mary

St Mary's has been an important religious site since the 8th century.

Hanes yr eglwys hon

According to Nikolaus Pevsner, it has 'the richest haul in the country of Anglo-Saxon and Anglo-Danish work, culminating in the Gosforth Cross'.

This highly significant Norse cross, from around 940AD, depicts the victory of Christ over the heathen gods, showing the transition from pagan to Christian beliefs.

Standing 4.3m (14ft) tall in the churchyard and notable for its slenderness, it is unique among English Viking crosses, not only in size and complete survival but in the quality and detail of its carving.

Inside the church are two 10th century Viking hogback tombstones. Designed as houses of the dead, they are carved with battle scenes. You can also see early stonework on the walls, including carved faces on the chancel arch and a Viking stone carved with a fishing scene.

Prif nodweddion

  • Cofebau godidog
  • Celfi campus
  • Mynwent gyfareddol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Mynediad gwastad i'r prif fannau
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Parcio o fewn 250m
  • Toiledau hygyrch gerllaw
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr
  • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

DavidDixon
ClwydRHOSONSEAStTrillo(daviddixonCC-BY-SA2.0)1

St Trillo

Mae’r adeilad syml, to carreg, bach iawn hwn, yn wyth troedfedd o uchder ac un droedfedd ar ddeg o hyd; mae ei waliau o drwch dwy droedfedd ac o dan ei allor, mae ffynnon sanctaidd St Trillo.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!