St Andrew

According to architectural historian Nicholas Pevsner, this is ‘the stateliest church of its time in the county’, rebuilt in 1720 on an ancient site, St Andrew’s.

Hanes yr eglwys hon

The splendid and spacious Georgian internal layout remains intact, with its galleries on three sides supported by two tiers of columns, and a richly decorated boxpanelled ceiling.

The large, vibrant stained glass east window is surrounded by colourful Victorian murals.

In the graveyard is the Giant's Thumb, a grave consisting of two tall Norse crosses between which lie four hogback stones, or gravemarkers. Legend has it that this is the grave of Owen Caesarius, King of Cumbria 920-937, or his son.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Celfi campus
 • Mynwent gyfareddol
 • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

DavidDixon
ClwydRHOSONSEAStTrillo(daviddixonCC-BY-SA2.0)1

St Trillo

Mae’r adeilad syml, to carreg, bach iawn hwn, yn wyth troedfedd o uchder ac un droedfedd ar ddeg o hyd; mae ei waliau o drwch dwy droedfedd ac o dan ei allor, mae ffynnon sanctaidd St Trillo.

BillHarrison
FlintshireHAWARDENStDeiniol(billharrisonCC-BY-SA2.0)1

St Deiniol

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!