St Asaph Cathedral

St Kentigern built his church here in 560, later leaving it to St Asaph.

Hanes yr eglwys hon

This Gothic cathedral is said to be the smallest in the UK.

It was begun in the 13th century, after the original building was burnt down.

Of particular note are the simple stone pillars with medieval carvings and clerestory windows. The finely carved choir stalls date from 1482. It is the home of the William Morgan Bible, the first Welsh translation.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Gwydr lliw gwefreiddiol
 • Cofebau godidog
 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol
 • Treftadaeth genedlaethol yma
 • Cysylltiadau enwog

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Safle bws o fewn 100m
 • Gorsaf drenau o fewn 250m
 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch yn yr eglwys
 • Toiledau anhygyrch yn yr eglwys
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caffi yn yr eglwys
 • Caffi o fewn 500m
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic
 • Siop eglwys neu gofroddion

Other nearby churches

MartinCrampin
DenbighshireDERWENStMary(martincrampinPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Mair

Mae eglwys Derwen yn enwog yn bennaf am ei chroglen ganoloesol, a’i tho gafaelfachog bwaog, sydd hefyd yn deillio o’r cyfnod canoloesol diweddar.

AlexRamsey
GwyneddLLANFAGLANStBaglan(alexramsayPERMISSIONBYEMAIL)7

Sant Baglan

Mae eglwys Sant Baglan (neu Hen Eglwys Llanfaglan) yn sefyll mewn safle godidog yn edrych dros Fae Caernarfon gyda chwedlau’r Mabinogi’n ddiasbedain drwyddo draw.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!