Church of the Holy Cross

The Church of the Holy Cross has an intimate and ageless atmosphere.

Hanes yr eglwys hon

This remote 13th century church has a complete medieval roof.

Originally a sailor's chapel of ease, it has stunning sea views.

The original font made of Preseli stone survives.

The church has seen significant restoration, including the creation of a chancel in the 19th century and repairs after storm damage in the early 20th century.

Prif nodweddion

 • Pensaernïaeth ysblennydd
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
 • Parcio o fewn 250m
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

RayEdgar
PembrokeshireMANORDEIFIStDavid(rayedgarPERMISSIONBYEMAIL)1

Dewi Sant

Mae hen eglwys Manordeifi wedi goroesi fel enghraifft brin o du mewn adeilad sydd heb ei newid ers cyn iddo gael ei addasu i fod yn eglwys.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!