Bethania Chapel

Bethania chapel was first built in 1832, and has seen numerous rebuilds and enlargements.

Hanes yr eglwys hon

The current chapel, from 1908, is by Sir William Beddoe Rees in the classical 'beaux arts' style.

It was built following the 1904 Welsh Revival, the largest Christian revival in Wales in the 20th century. The chapel is said to seat up to 1001 people. The facade has three bays, and a huge 80 pane window flanked by columns.

Prif nodweddion

  • Pensaernïaeth ysblennydd
  • Celfi campus
  • Treftadaeth genedlaethol yma

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Mynediad gwastad i'r prif fannau
  • Parcio ar y stryd wrth yr eglwys
  • Parcio o fewn 250m
  • Toiledau hygyrch gerllaw
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr
  • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

FriendsOfFriendlessChurches
MonmouthshireLLANFAIRKILGEDDINStMary(friendsoffriendlesschurchesPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Mair

Ailadeiladwyd St Mair yn 1875-6 gan y pensaer John Dando Sedding. Ailddefnyddiodd Sedding rywfaint o gerrig yr adeilad gwreiddiol yn ofalus a chelfydd, ac ychwanegodd furluniau sgraffito addurniadol a choeth.

AlexRamsey
PowysLLANELIEUStEllyw(alexramsayPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Ellyw

Mae’r eglwys anghysbell hon yn sefyll yng nghanol mynwent helaeth, hynafol yn nyfnderoedd y Mynyddoedd Du, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

RayEdgar
MonmouthshireLLANGEVIEWStDavid(rayedgarPERMISSIONBYEMAIL)1

Dewi Sant

Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae’r rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrîn a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!