Find a church

Map

List

Featured churches

Map

List

Nederlandse Kerk

Nederlandse Kerk

A tour of the Dutch Church can be arranged on request between 11am and 3pm.

City of London, Greater London | EC2N 2HA

The Dutch Church is a reformed church on the site of the 13th century Augustinian friary, the original building granted to Protestant refugees for their church services in 1550 was destroyed during the London Blitz.

tripadvisor-iconTripadvisor

St Michael Cornhill

St Michael Cornhill

We hope you will feel free to visit our church, to join in our worship, to find an oasis of peace in a busy world. The Friends of City Churches watch in the building each Tuesday from 11am to 3pm, and are delighted to speak with visitors.

City of London, Greater London | EC3V 9DS

The church lies over the remains of the Basilica, the northern most part of the great Roman Forum built in the first century AD.

tripadvisor-iconTripadvisor

Eglwys Crist

Eglwys Crist

Dydd Sadwrn a dydd Sul, 1pm i 5pm, neu drwy apwyntiad.

Yr Orsedd, Clwyd | LL12 0GD

Adeiladwyd yr eglwys gyntaf ar y safle hwn yn 1841, ond fe’i difrodwyd yn ddifrifol gan dân. Yn ôl yr hanes, ym mis Mai 1891, cynhaliodd y Ficer ‘briodas yn yr adfeilion’.

St Deiniol

St Deiniol

Mae'r eglwys ar agor yn ddyddiol, fel arfer o ganol y bore tan ganol y prynhawn.

Penarlâg, Flintshire | CH5 3LT

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.

St Tysilio

St Tysilio

9.30am i 4pm yn y gaeaf. 9.30 i 6pm yn yr haf.

Llantysilio, Denbighshire | LL20 8BT

Saif eglwys St Tysilio mewn Ardal Gadwraeth, yn edrych dros yr Afon Dyfrdwy, yn ymyl Dyfrbont Pontcysyllte, un o Safleoedd Treftadaeth y Byd. Wrth ymweld â’r lle, cewch eich ysgubo nôl tua phum can mlynedd.

San Steffan

San Steffan

Ar agor yn ddyddiol.

Hen Faesyfed, Powys | LD8 2RL

Er iddi gael ei llosgi yn ystod Gwrthryfel Glyndŵr yn 1401, mae gan Eglwys Sant Steffan hanes cystal ag unrhyw gastell, gyda chroglen ganoloesol brin ac organ a all fod yr hynaf yn y DU.

ysbrydoliaeth, ar gyfer cynllunio'ch anturiaethau

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!