Find a church

Map

List

Featured churches

Map

List

Eglwys y Forwyn Fair

Eglwys y Forwyn Fair

Ar agor i ymwelwyr.

Capel y Ffin, Powys | NP7 7NP

Lleolir eglwys Sant Mair, Capel y Ffin yn nyffryn cudd yr afon Honddu, gyda’r Mynyddoedd Du i’r gorllewin iddi a Chlawdd Offa i’r dwyrain. Mae’n fan lle mae celfyddyd a thirwedd yn ymdoddi i’w gilydd – ac nid yw’n syndod felly iddi ddenu arlunwyr a beirdd am ganrifoedd.

tripadvisor-iconTripadvisor

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Eglwys ar agor yn ddyddiol fel arfer. Ar gau yn ystod yr wythnos yn y gaeaf.

Castellmartin, Pembrokeshire | SA71 5HN

Efallai mai ei agosatrwydd at nant a dwy ffynnon a roddodd arwyddocâd ysbrydol i’r safle hwn, neu efallai gan ei fod ‘yn nythu mewn pant coediog, cysgodol’, roedd yn gwbl anweledig i’r ysbeilwyr a oedd yn dod o’r môr.

St Tysilio

St Tysilio

Mwy o wybodaeth am yr eglwys hon i ddod yn fuan.

Porthaethwy, Anglesey | LL59 5EA

Mae eglwys St Tysilio wedi sefyll ar yr ynys ers y 1400au, eto’i gyd, nid oes unrhyw syniad pwy a’i hadeiladodd - na chwaith paham.

Nederlandse Kerk

Nederlandse Kerk

A tour of the Dutch Church can be arranged on request between 11am and 3pm.

City of London, Greater London | EC2N 2HA

The Dutch Church is a reformed church on the site of the 13th century Augustinian friary, the original building granted to Protestant refugees for their church services in 1550 was destroyed during the London Blitz.

tripadvisor-iconTripadvisor

St Michael Cornhill

St Michael Cornhill

We hope you will feel free to visit our church, to join in our worship, to find an oasis of peace in a busy world. The Friends of City Churches watch in the building each Tuesday from 11am to 3pm, and are delighted to speak with visitors.

City of London, Greater London | EC3V 9DS

The church lies over the remains of the Basilica, the northern most part of the great Roman Forum built in the first century AD.

tripadvisor-iconTripadvisor

Sant Mair

Sant Mair

Eglwys ar agor yn ddyddiol.

Derwen, Denbighshire | LL21 9RU

Mae eglwys Derwen yn enwog yn bennaf am ei chroglen ganoloesol, a’i tho gafaelfachog bwaog, sydd hefyd yn deillio o’r cyfnod canoloesol diweddar.

St Paul

St Paul

Caewyd yr eglwys yn Chwefror 2016 ar gyfer gwaith adnewyddu sylweddol, felly nid yw ar agor ar hyn o bryd.

Grangetown, City of Cardiff | CF11 7LA

Mae gwaith y pensaer John Coates Carter yn gyfrinach sydd wedi ei chadw’n ddiogel. Mae ei adeiladau’n ymgorffori y Mudiad Celfyddyd a Chrefft ar ddechrau’r ugeinfed ganrif – a dywedir bod eglwys St Paul ymhlith y gorau o’i eglwysi cynnar sydd wedi goroesi.

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Eglwys ar agor yn ddyddiol.

Gwernesni, Monmouthshire | NP15 1HE

Mae St Mihangel a’r Holl Angylion yn eglwys fechan wedi’i hadeiladu o rwbel Hen Dywodfaen Coch.

ysbrydoliaeth, ar gyfer cynllunio'ch anturiaethau

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!