Find a church

Map

List

Featured churches

Map

List

Sant Andreas yr Apostol

Sant Andreas yr Apostol

Eglwys ar agor yn ddyddiol. Rhaid i ymwelwyr gofio i beidio â chloi defaid busneslyd yn yr eglwys.

Y Beifil, Pembrokeshire | SA41 3XN

Credir bod hon yn eglwys ganoloesol a gafodd ei hailadeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er nad oes unrhyw olion gweladwy o’r cyfnod cynnar hwn wedi goroesi.

Sant Marc

Sant Marc

Eglwys ar agor yn ddyddiol.

Brithdir, Gwynedd | LL40 2RN

Adeiladwyd Eglwys Sant Marc rhwng 1895 a 1898 yn ôl cynlluniau Henry Wilson, ac mae’n un o’r ychydig eglwysi Celf a Chrefft mwyaf godidog a chyflawn yng Nghymru.

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Eglwys ar agor yn ddyddiol fel arfer. Ar gau yn ystod yr wythnos yn y gaeaf.

Castellmartin, Pembrokeshire | SA71 5HN

Efallai mai ei agosatrwydd at nant a dwy ffynnon a roddodd arwyddocâd ysbrydol i’r safle hwn, neu efallai gan ei fod ‘yn nythu mewn pant coediog, cysgodol’, roedd yn gwbl anweledig i’r ysbeilwyr a oedd yn dod o’r môr.

Nederlandse Kerk

Nederlandse Kerk

A tour of the Dutch Church can be arranged on request between 11am and 3pm.

City of London, Greater London | EC2N 2HA

The Dutch Church is a reformed church on the site of the 13th century Augustinian friary, the original building granted to Protestant refugees for their church services in 1550 was destroyed during the London Blitz.

tripadvisor-iconTripadvisor

St Michael Cornhill

St Michael Cornhill

We hope you will feel free to visit our church, to join in our worship, to find an oasis of peace in a busy world. The Friends of City Churches watch in the building each Tuesday from 11am to 3pm, and are delighted to speak with visitors.

City of London, Greater London | EC3V 9DS

The church lies over the remains of the Basilica, the northern most part of the great Roman Forum built in the first century AD.

tripadvisor-iconTripadvisor

Sant Mair

Sant Mair

Eglwys ar agor yn ddyddiol.

Derwen, Denbighshire | LL21 9RU

Mae eglwys Derwen yn enwog yn bennaf am ei chroglen ganoloesol, a’i tho gafaelfachog bwaog, sydd hefyd yn deillio o’r cyfnod canoloesol diweddar.

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Sant Mihangel a'r Holl Angylion

Eglwys ar agor yn ddyddiol.

Gwernesni, Monmouthshire | NP15 1HE

Mae St Mihangel a’r Holl Angylion yn eglwys fechan wedi’i hadeiladu o rwbel Hen Dywodfaen Coch.

Eglwys Hodgeston

Eglwys Hodgeston

Eglwys ar agor yn ddyddiol.

Hodgeston, Pembrokeshire | SA71 5JU

Mae Eglwys Hodgeston yn un o gaffaeliadau diweddaraf y Cyfeillion Eglwysi Digyfaill yng Nghymru ac mae ganddi dŵr gorllewinol trawiadol, a godwyd yn yr Oesoedd Canol.

Inspiration, for when you're stuck inside

AndyBull
STORYElenaCurtiGorseinon(andybullPERMISSIONBYEMAIL)1

Elena Curti

Mae'n anhygoel sut y gall sgwrs dros goffi danio syniad. Dyna sut y des i i ysgrifennu Hanner cant o Eglwysi Catholig i See Before You Die.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!