Find a church

Map

List

Featured churches

Map

List

Santes Fair

Ar agor yn ddyddiol rhwng 10am a hanner dydd.

Abertawe, Glamorgan | SA1 3LP

Mae Eglwys St Mair yn adeilad unigryw sydd â’r fraint o fod yn berchen ar nifer o enghreifftiau o gelfyddyd a ffenestri lliw cyfoes a thrawiadol.

tripadvisor-iconTripadvisor

Ein Harglwyddes Seren Y Môr a Santes Gwenfrewi

Ein Harglwyddes Seren Y Môr a Santes Gwenfrewi

Ar agor yn ddyddiol.

Amlwch, Anglesey | LL68 9ED

Mae Ein Harglwyddes, Seren Y Môr a Santes Gwenfrewi yn eglwys arloesol, eiconig o’r 1930au. Fe’i cynlluniwyd gan bensaer Eidalaidd a fu’n garcharor rhyfel. Priododd y pensaer Gymraes, gan ymgartrefu yng Nghonwy.

tripadvisor-iconTripadvisor

Yr Eglwys Norwyaidd

Yr Eglwys Norwyaidd

Ar agor yn ddyddiol 10.30am i 4pm.

Bae Caerdydd, City of Cardiff | CF10 4PA

Anaml iawn y gwelwch yng Nghymru eglwys sydd â chladin pren gwyn – ac mae gan yr Eglwys Norwyaidd stori unigryw i’w hadrodd, yn ogystal â chysylltiad ag un o hoff awduron plant y byd: Roald Dahl.

tripadvisor-iconTripadvisor

Sant Andreas yr Apostol

Sant Andreas yr Apostol

Eglwys ar agor yn ddyddiol. Rhaid i ymwelwyr gofio i beidio â chloi defaid busneslyd yn yr eglwys.

Y Beifil, Pembrokeshire | SA41 3XN

Credir bod hon yn eglwys ganoloesol a gafodd ei hailadeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er nad oes unrhyw olion gweladwy o’r cyfnod cynnar hwn wedi goroesi.

Capel St Gofan

Capel St Gofan

Safle awyr agored, yn lle hygyrch fel arfer ar unrhyw adeg resymol.

Bosherston, Pembrokeshire | SA71 5DR

Dyma le i fod yn un â’r hynafiaid a’r ysbrydion; man pererindota canoloesol mewn lleoliad dramatig yng nghesail y clogwyn uwchlaw Môr yr Iwerydd - ac mae’n rhaid dilyn rhes o risiau cerrig hynafol i’w gyrraedd.

tripadvisor-iconTripadvisor

Cadeirlan Aberhonddu

Cadeirlan Aberhonddu

Ar agor 8.30am i 6.30pm.

Aberhonddu, Powys | LD3 9DP

Mae’r Gadeirlan yn estyn croeso i bawb sy’n dod heibio – boed os ydych yn dwrist sy’n ymweld, yn addolwr sydd yno i offrymu eich gweddïau personol neu i oleuo cannwyll, neu yn rhywun sydd â diddordeb arbennig mewn hanes, pensaernïaeth neu ffenestri lliw.

tripadvisor-iconTripadvisor

Sant Marc

Sant Marc

Eglwys ar agor yn ddyddiol.

Brithdir, Gwynedd | LL40 2RN

Adeiladwyd Eglwys Sant Marc rhwng 1895 a 1898 yn ôl cynlluniau Henry Wilson, ac mae’n un o’r ychydig eglwysi Celf a Chrefft mwyaf godidog a chyflawn yng Nghymru.

Cadeirlan Tyddewi

Cadeirlan Tyddewi

Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau Cofid, rydym ar agor yn ddyddiol ar gyfer gweddi bersonol unigol. Yn y dyfodol, rydym yn disgwyl dychwelyd at ein horiau agor dyddiol sydd rhwng 9am a 5pm.

Tyddewi, Pembrokeshire | SA62 6RD

Mae cadeirlan Tyddewi yn lle cysegredig, addoldy a chyrchfan pererinion a saif ar fraich o dir godidog yn Sir Benfro, ar lan Môr yr Iwerydd. Fe’i codwyd ar safle mynachlog a sefydlwyd yn y chweched ganrif gan Dewi Sant, Nawddsant Cymru.

tripadvisor-iconTripadvisor

ysbrydoliaeth, ar gyfer cynllunio'ch anturiaethau

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!