GwyneddLLANDANWGStTanwg(explorechurches.org)36

Cymru Cysegredig

Mae tirwedd gysegredig Cymru yn gyfrinach sy’n hysbys i ychydig yn unig. Mae gan y celfyddwaith byw hwn, wedi’i gydblethu â hanes, diwylliant a mytholeg, y grym i ysbrydoli’r meddwl a lleddfu’r enaid.

Mae’n heglwysi a’n capeli hynafol rhyfeddol wedi eistedd yn dawel yn y cefndir am ganrifoedd; eu hanesion wedi eu cuddio’n ddwfn oddi fewn a’u nodweddion a’u haddurniadau yn hysbys i ychydig yn unig, eu hoed aruthrol a’u grym i gyffroi’r meddwl wedi eu claddu’n ddwfn.

Darganfyddwch gysegrfannau syfrdanol; dehonglwch eu celf a’u pensaernïaeth, datguddiwch eu hanesion cudd ac ewch ar deithiau darganfod sy’n codi’r ysbryd wrth dramwyo llwybrau newydd Ffordd Cymru.

Dewch i ddarganfod ac archwilio’r eglwysi gyda ni, i fwynhau’r profiadau arbennig a’r teithiau ystyrlon sy’n cyffroi’r meddwl a chynhyrfu’r enaid, yng nghilfachau angof y wlad hynafol hon.

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio Cymru sanctaidd.

Mae gan bob eglwys ei hanes ei hun.

PembrokeshireLLANWNDAStGwyndaf(explorechurches.org)55

Ffordd Cymru

©HelenHotson
GwyneddLLANDANWGStTanwg(©helenhotsonPURCHASED)2

Ffordd yr Arfordir

Mae tirwedd arfordirol syfrdanol Cymru wedi dal atyniad i bererinion, beirdd a theithwyr ers milenia. Mae cannoedd o eglwysi Cymreig atmosfferig hynafol wedi'u lleoli o fewn tafliad cerrig o'r traeth, y pentir neu'r pentir, a hyd yn oed yn achlysurol arno. Bydd eich taith yn eich arwain trwy rai o'r tirweddau mwyaf ysbrydoledig yn y byd.

AngleseyLLANBADRIGStPatrick(explorechurches.org)1

Ffordd y Gogledd

Yn mynd â chi i rai o'r lleoedd cysegredig gorau yng Nghymru, lle mae digon o eglwysi canoloesol trawiadol gyda chelf a phensaernïaeth gyfoethog. Ond, yn rhai o'r mannau mwyaf anghysbell byddwch chi'n cael eich cludo i le arall yn gyfan gwbl. O'r gwyllt gwyllt mynyddig i eglwys sydd wedi'i thorri i ffwrdd gan y llanw uchel. Tirluniau syfrdanol ac eglwysi pererinion prin y gwyddys amdanynt yn llawn awyrgylch.

©CrownCopyright2020
PowysGLASBURYONWYEMaesyronnenChapel(©crowncopyright2020)2

Ffordd Cambria

O Gaerdydd i'r Gogarth Mawr; ewch ar y ffyrdd cefn i lawr asgwrn cefn mynyddig Cymru. Amserol syml allan o'r ffordd mae capeli ac eglwysi tref hardd gyda chroeso cynnes, teithio i'r addoldy anghydffurfiol hynaf heb ei newid yng Nghymru, edmygu toeau gwydr ac angel canoloesol, a chael eu syfrdanu gan ysblander Celf a Chrefft a chelf fodern feiddgar.

©CrownCopyright2020
STORYCaruGymydogHarlech(©crowncopyright2020)1

new

Caru dy gymydog

Wales is said to be the castle capital of the world, with more castles per square mile than any other country. But what many people don’t know is that our churches are even older than our castles.

©CrownCopyright2020
STORYTirweddauHudol(©CrownCopyright2020)4

new

Ymyl y byd

There is always something magical about visiting a tidal island church. The incredible rhythm, the ebb and flow of the sea, means these shape shifting islands are other worldly, mysterious.

©CrownCopyright2020
STORYTirweddauHudol(©CrownCopyright2020)1

new

Tirweddau hudol

Beth yw hynodrwydd tirwedd wyllt a diamgyffred Cymru; a’r eglwysi hynafol rydych yn dod ar eu traws, bob milltir neu ddwy, sydd i’w gweld â chysylltiad mor annatod â hi?

STORYDewiSant(CC0)2

Dewi Sant

Roedd yn athro a phregethwr adnabyddus ac uchel ei barch, a bu’n gyfrifol am sefydlu mynachlogydd ac eglwysi ledled Cymru, de-orllewin Lloegr a Llydaw.

Cymru ar ein map

Chwiliwch ein map am eglwysi a chapeli hardd i ymweld â nhw a straeon rhyfeddol i'w darganfod.

Map

Cysegredig Cymru

DavidSkinner
PembrokeshireBOSHERTONStGovanChapel(davidskinnerCC-BY2.0)1

St Govan Chapel, Bosherston

Dyma le i gysylltu â'r henuriaid a'r elfen; aeth capel pererindod canoloesol mewn lleoliad dramatig, ar wyneb clogwyn uwchben môr yr Iwerydd, i lawr rhes o risiau cerrig treuliedig.

Ein ffrindiau

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig, ac fe’i rheolir gan Wasanaethau Treftadaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi mewn partneriaeth gyda Croeso Cymru, Addoldai Cymru, Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Nod Profi Cymru Sanctaidd yw denu ymwelwyr Prydeinig a rhyngwladol i ymweld â threftadaeth sanctaidd ryfeddol Cymru, yn enwedig y lleoliadau sydd  ar hyd Ffordd Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy of effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!