GwyneddLLANDANWGStTanwg(explorechurches.org)36

Cymru Cysegredig

Mae tirwedd gysegredig Cymru yn gyfrinach sy’n hysbys i ychydig yn unig. Mae gan y celfyddwaith byw hwn, wedi’i gydblethu â hanes, diwylliant a mytholeg, y grym i ysbrydoli’r meddwl a lleddfu’r enaid.

Mae’n heglwysi a’n capeli hynafol rhyfeddol wedi eistedd yn dawel yn y cefndir am ganrifoedd; eu hanesion wedi eu cuddio’n ddwfn oddi fewn a’u nodweddion a’u haddurniadau yn hysbys i ychydig yn unig, eu hoed aruthrol a’u grym i gyffroi’r meddwl wedi eu claddu’n ddwfn.

Darganfyddwch gysegrfannau syfrdanol; dehonglwch eu celf a’u pensaernïaeth, datguddiwch eu hanesion cudd ac ewch ar deithiau darganfod sy’n codi’r ysbryd wrth dramwyo llwybrau newydd Ffordd Cymru.

Dewch i ddarganfod ac archwilio’r eglwysi gyda ni, i fwynhau’r profiadau arbennig a’r teithiau ystyrlon sy’n cyffroi’r meddwl a chynhyrfu’r enaid, yng nghilfachau angof y wlad hynafol hon.

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio Cymru sanctaidd.

Mae gan bob eglwys ei hanes ei hun.

The sacred landscape of Wales is a secret known only to a few. This living work of art, entwined with history, culture and mythology has the power to inspire the mind and soothe the soul.

Our amazing ancient churches and chapels have sat quietly in the background for centuries; their stories hidden deep within, their features and fittings understood only by a few, their immense age, their power to excite the mind, buried deep.

Discover remarkable sacred spaces; decode their art and architecture, reveal their hidden histories and take inspiring journeys of discovery around the new Wales Way.

Find and explore the churches with us, enjoy bookable experiences and meaningful tours to excite the mind and stir the soul, around the forgotten corners of this ancient land.    

Join us on our exploration of sacred Wales.

Every church has a story to tell.

PembrokeshireLLANWNDAStGwyndaf(explorechurches.org)55

The Wales Way

©HelenHotson
GwyneddLLANDANWGStTanwg(©helenhotsonPURCHASED)2

The Coastal Way

The breath taking coastal landscape of Wales has held allure for pilgrims, poets and travellers for millennia. Hundreds of ancient atmospheric Welsh churches are sited within a stones throw from, and even occasionally on, the beach, promontory or headland. Your journey will lead you through some of the most awe inspiring landscapes in the world.

AngleseyLLANBADRIGStPatrick(explorechurches.org)1

The North Wales Way

Taking you to some of the finest sacred places in Wales, where impressive medieval churches with rich art and architecture abound. But, in some of the remotest spots you’ll be transported to another place entirely. From the mountainous wilds to a church cut off by the high tide. Stunning landscapes and little known pilgrim churches brimming with atmosphere.

©CrownCopyright2020
PowysGLASBURYONWYEMaesyronnenChapel(©crowncopyright2020)2

The Cambrian Way

From Cardiff to the Great Orme; take the back roads down the mountainous spine of Wales. Timeless simple out of the way chapels and picturesque town churches with a warm welcome, travel to the oldest unaltered non conformist place of worship in Wales, admire medieval glass and angel roofs, and be wowed by Arts & Crafts splendour and bold modern art.

©CrownCopyright2020
STORYCaruGymydogHarlech(©crowncopyright2020)1

new

Caru dy gymydog

Wales is said to be the castle capital of the world, with more castles per square mile than any other country. But what many people don’t know is that our churches are even older than our castles.

©CrownCopyright2020
STORYTirweddauHudol(©CrownCopyright2020)4

new

Edge of the world

There is always something magical about visiting a tidal island church. The incredible rhythm, the ebb and flow of the sea, means these shape shifting islands are other worldly, mysterious.

©CrownCopyright2020
STORYTirweddauHudol(©CrownCopyright2020)1

new

Tirweddau hudol

Beth yw hynodrwydd tirwedd wyllt a diamgyffred Cymru; a’r eglwysi hynafol rydych yn dod ar eu traws, bob milltir neu ddwy, sydd i’w gweld â chysylltiad mor annatod â hi?

STORYDewiSant(CC0)2

Dewi Sant

Roedd yn athro a phregethwr adnabyddus ac uchel ei barch, a bu’n gyfrifol am sefydlu mynachlogydd ac eglwysi ledled Cymru, de-orllewin Lloegr a Llydaw.

Cymru ar ein map

Chwiliwch ein map am eglwysi a chapeli hardd i ymweld â nhw a straeon rhyfeddol i'w darganfod.

Map

Cysegredig Cymru

DavidSkinner
PembrokeshireBOSHERTONStGovanChapel(davidskinnerCC-BY2.0)1

St Govan Chapel, Bosherston

Dyma le i gysylltu â'r henuriaid a'r elfen; aeth capel pererindod canoloesol mewn lleoliad dramatig, ar wyneb clogwyn uwchben môr yr Iwerydd, i lawr rhes o risiau cerrig treuliedig.

Ein ffrindiau

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig, ac fe’i rheolir gan Wasanaethau Treftadaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi mewn partneriaeth gyda Croeso Cymru, Addoldai Cymru, Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Nod Profi Cymru Sanctaidd yw denu ymwelwyr Prydeinig a rhyngwladol i ymweld â threftadaeth sanctaidd ryfeddol Cymru, yn enwedig y lleoliadau sydd  ar hyd Ffordd Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy of effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!