Sant Euddogwy

I gyrraedd eglwys St Euddogwy a safai mewn pant, rhaid mentro trwy diroedd yr Hen Reithordy.

Hanes yr eglwys hon

Prif nodweddion yr eglwys yw corffddelw y tybir ei bod o St Margaret Marlos, sy’n dod o’r bedwaredd ganrif ar ddeg, carreg ag arysgrif o’r chweched ganrif ar silff wrth fwa’r gangell, a’r allor dderw o 1882, sydd wedi ei cherfio’n gain ac yn gyforiog o ddelweddau o’r byd natur, a lle y gallwch weld lili’r dyffrynnoedd, rhosyn Saron a blodyn y dioddefaint.

Prif nodweddion

  • Pensaernïaeth ysblennydd
  • Cofebau godidog
  • Celfi campus
  • Awyrgylch swynol
  • Mynwent gyfareddol
  • Hafan bywyd gwyllt

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

  • Grisiau i gael mynediad i'r eglwys neu'r fynwent
  • Caniateir cŵn
  • Croeso i gerddwyr a beicwyr

Other nearby churches

RayEdgar
PembrokeshireHODGESTONHodgeston(rayedgarPERMISSIONBYEMAIL)1

Eglwys Hodgeston

Mae Eglwys Hodgeston yn un o gaffaeliadau diweddaraf y Cyfeillion Eglwysi Digyfaill yng Nghymru ac mae ganddi dŵr gorllewinol trawiadol, a godwyd yn yr Oesoedd Canol.

RachelMorley
PembrokeshireMELINEStDogmael(rmorleyPERMISSIONBYEMAIL)1

Sant Dogmael

Mae St Dogfael, Meline yn ymarferiad mewn geometreg Uwch Fictoraidd, gyda ‘fawr ddim o fanylion addurnol dianghenraid’.

RayEdgar
PembrokeshireMANORDEIFIStDavid(rayedgarPERMISSIONBYEMAIL)1

Dewi Sant

Mae hen eglwys Manordeifi wedi goroesi fel enghraifft brin o du mewn adeilad sydd heb ei newid ers cyn iddo gael ei addasu i fod yn eglwys.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!