Soar y Mynydd

Soar y Mynydd yw’r capel mwyaf anghysbell yng Nghymru.

Hanes yr eglwys hon

Adeiladwyd y capel yn 1822 i wasanaethu cynulleidfa wasgaredig o ffermwyr. Mae’n adeilad syml o gerrig rwbel lleol wedi’i wyngalchu, a tho llechi. Un o nodweddion amlycaf y tu mewn yw’r sgrôl sydd wedi’i phaentio uwchben y pulpud. Mae’n adrodd yr adnod adnabyddus ‘ Duw Cariad Yw’.

Prif nodweddion

 • Celfi campus
 • Awyrgylch swynol
 • Mynwent gyfareddol
 • Hafan bywyd gwyllt
 • Hanesion treftadaeth gymdeithasol

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr

 • Mynediad gwastad i'r prif fannau
 • Maes parcio wrth yr eglwys
 • Toiledau hygyrch gerllaw
 • Caniateir cŵn
 • Croeso i gerddwyr a beicwyr
 • Lle i ddiogelu'ch beic

Other nearby churches

©CrownCopyright2020
PowysBRECONBreconCathedral(©crowncopyright2020)2

Cadeirlan Aberhonddu

Mae’r Gadeirlan yn estyn croeso i bawb sy’n dod heibio – boed os ydych yn dwrist sy’n ymweld, yn addolwr sydd yno i offrymu eich gweddïau personol neu i oleuo cannwyll, neu yn rhywun sydd â diddordeb arbennig mewn hanes, pensaernïaeth neu ffenestri lliw.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!